Pogranit (Pogrányi)

Prevádzka : Komoča 396 / 941 21 Komoča
Vzorková predajňa : Mierová 132A / 946 03 Kolárovo
tel.: 0905 490 132 / 0905 810 927 / 0905 708 649
e-mail : info@pogranit.sk / patopogranyi@gmail.com
Napíšte nám